Zásady ochrany osobních údajů

Domov / Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů definují postup a podmínky zpracování informací, které uživatel poskytuje na stránce :doména. Společnost Inettools.net dbá na ochranu soukromí osobních údajů uživatelů a snaží se zajistit spolehlivou ochranu obdržených informací.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Při používání site trim-video-online.com můžeme shromažďovat následující typy osobních údajů: Jméno a příjmení uživatele; Emailová adresa; Kontaktní údaje (telefonní číslo a adresa); Další informace poskytnuté uživatelem dobrovolně v rámci používání stránek nebo jejich služeb.

Účely shromažďování a zpracování osobních údajů

Získané osobní údaje slouží výhradně k zajištění provozu stránek, poskytování služeb a řešení vznikajících problémů. Poskytnuté informace můžeme použít pro následující účely: Zpracování a reakce na požadavky a požadavky uživatelů; Poskytování informací o našich produktech, službách, akcích a akcích; Zlepšení kvality a funkčnosti stránek; Komunikace s uživateli včetně informování o změnách a aktualizacích na webu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Poskytnutím svých osobních údajů na stránce :doména dává uživatel souhlas s jejich zpracováním v souladu s těmito zásadami. Uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním oznámení na e-mailovou adresu admin@inettools.net nebo prostřednictvím speciálního formuláře na stránce.

Ochrana osobních údajů

Společnost Inettools.net zajišťuje bezpečnost uchovávání a zpracování osobních údajů, přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně informací před neoprávněným přístupem, zveřejněním, úpravou nebo zničením. K osobním údajům mají přístup pouze osoby se zvláštním oprávněním, které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Společnost Inettools.net nepředává osobní údaje uživatelů třetím stranám bez souhlasu uživatele, s výjimkou případů stanovených zákony země sídla společnosti. V určitých situacích můžeme sdílet osobní údaje s našimi partnery, dodavateli nebo jinými stranami, se kterými máme příslušné dohody o mlčenlivosti.

Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

Uživatelé mají právo být informováni o tom, že jejich osobní údaje uchovává a zpracovává společnost Inettools.net. Uživatelé mohou také požádat o opravu nebo výmaz svých osobních údajů, jakož i odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Pro uplatnění svých práv nás může uživatel kontaktovat pomocí uvedených kontaktních údajů.

Změny zásad

Společnost Inettools.net si vyhrazuje právo na změny těchto zásad zpracování osobních údajů. Veškeré změny budou zveřejněny na této stránce s datem účinnosti. Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy související se zpracováním osobních údajů na stránce :doména, kontaktujte nás pomocí uvedených kontaktních údajů. Pokusíme se vám poskytnout potřebnou pomoc a objasnění.