സ്വകാര്യതാ നയം

വീട് / സ്വകാര്യതാ നയം

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നയം

ഈ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നയം, സൈറ്റ് trim-video-online.com-ൽ ഉപയോക്താവ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും നിർവചിക്കുന്നു. കമ്പനി: ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കമ്പനി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കൂടാതെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയമായ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ

സൈറ്റ് :ഡൊമെയ്ൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാം: ഉപയോക്താവിന്റെ പേരും കുടുംബപ്പേരും; ഇമെയിൽ വിലാസം; ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ (ഫോൺ നമ്പറും വിലാസവും); സൈറ്റിന്റെയോ അതിന്റെ സേവനങ്ങളുടെയോ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോക്താവ് സ്വമേധയാ നൽകുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങൾ.

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ

ലഭിച്ച വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം, സേവനങ്ങൾ നൽകൽ, ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം: ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾക്കും അഭ്യർത്ഥനകൾക്കും പ്രോസസ്സിംഗും പ്രതികരണവും; ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, പ്രമോഷനുകൾ, ഇവന്റുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു; സൈറ്റിന്റെ ഗുണനിലവാരവും പ്രവർത്തനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക; സൈറ്റിലെ മാറ്റങ്ങളെയും അപ്‌ഡേറ്റുകളെയും കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഉപയോക്താക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം.

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമ്മതം

സൈറ്റ് :ഡൊമെയ്‌നിൽ തന്റെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നൽകുന്നതിലൂടെ, ഈ നയത്തിന് അനുസൃതമായി ഉപയോക്താവ് അവരുടെ പ്രോസസ്സിംഗിന് സമ്മതം നൽകുന്നു. ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ഒരു അറിയിപ്പ് അയച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തന്റെ സമ്മതം പിൻവലിക്കാൻ ഉപയോക്താവിന് അവകാശമുണ്ട്: ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഫോം വഴി.

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം

കമ്പനി: കമ്പനി സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ സംഭരണത്തിന്റെയും പ്രോസസ്സിംഗിന്റെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു, അനധികൃത ആക്‌സസ്, വെളിപ്പെടുത്തൽ, പരിഷ്‌ക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ പ്രത്യേകം അംഗീകൃത വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയിലേക്ക് ആക്സസ് ഉള്ളൂ.

മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ നൽകുന്നു

കമ്പനി: കമ്പനി താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ലാതെ, ഉപയോക്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കമ്പനി കൈമാറില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായോ കരാറുകാരുമായോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ രഹസ്യാത്മക കരാറുകളുള്ള മറ്റ് കക്ഷികളുമായോ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പങ്കിട്ടേക്കാം.

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് Inettools.net. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ തിരുത്താനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ അഭ്യർത്ഥിക്കാം, കൂടാതെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവരുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്, നൽകിയിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താവിന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

നയ മാറ്റങ്ങൾ

കമ്പനി: ഈ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള അവകാശം കമ്പനിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഏത് മാറ്റവും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതിയോടെ ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യും. സൈറ്റ് :ഡൊമെയ്‌നിലെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. ആവശ്യമായ സഹായവും വ്യക്തതകളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.