Dasar Privasi

Rumah / Dasar Privasi

Dasar pemprosesan data peribadi

Dasar pemprosesan data peribadi ini mentakrifkan prosedur dan syarat untuk memproses maklumat yang pengguna sediakan di tapak trim-video-online.com. Syarikat :syarikat mengambil berat tentang melindungi privasi data peribadi pengguna dan berusaha untuk memastikan perlindungan yang boleh dipercayai bagi maklumat yang diterima.

Data peribadi yang kami kumpulkan

Apabila menggunakan tapak trim-video-online.com, kami mungkin mengumpul jenis data peribadi berikut: Nama dan nama keluarga pengguna; Alamat emel; Butiran untuk dihubungi (nombor telefon dan alamat); Maklumat lain yang diberikan oleh pengguna secara sukarela sebagai sebahagian daripada penggunaan tapak atau perkhidmatannya.

Tujuan pengumpulan dan pemprosesan data peribadi

Data peribadi yang diterima digunakan semata-mata untuk memastikan operasi tapak, penyediaan perkhidmatan dan penyelesaian isu yang timbul. Kami boleh menggunakan maklumat yang diberikan untuk tujuan berikut: Pemprosesan dan tindak balas kepada permintaan dan permintaan daripada pengguna; Menyediakan maklumat tentang produk, perkhidmatan, promosi dan acara kami; Meningkatkan kualiti dan kefungsian tapak; Komunikasi dengan pengguna, termasuk memaklumkan tentang perubahan dan kemas kini di tapak.

Persetujuan untuk pemprosesan data peribadi

Dengan memberikan data peribadinya di tapak trim-video-online.com, pengguna membenarkan pemprosesan mereka mengikut dasar ini. Pengguna mempunyai hak untuk membatalkan persetujuannya pada bila-bila masa dengan menghantar pemberitahuan ke alamat e-mel :e-mel atau melalui borang khas di tapak.

Perlindungan maklumat peribadi

Syarikat :syarikat memastikan keselamatan penyimpanan dan pemprosesan data peribadi, mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi maklumat daripada akses, pendedahan, pengubahsuaian atau pemusnahan yang tidak dibenarkan. Hanya orang yang diberi kuasa khas yang bertanggungjawab untuk merahsiakan maklumat yang mempunyai akses kepada data peribadi.

Menyediakan data peribadi kepada pihak ketiga

Syarikat :syarikat tidak memindahkan data peribadi pengguna kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pengguna, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang negara tempat tinggal syarikat. Dalam situasi tertentu, kami mungkin berkongsi data peribadi dengan rakan kongsi kami, kontraktor atau pihak lain yang kami mempunyai perjanjian kerahsiaan yang sewajarnya.

Hak anda berhubung dengan data peribadi

Pengguna mempunyai hak untuk dimaklumkan tentang data peribadi mereka yang disimpan dan diproses oleh :syarikat. Pengguna juga boleh meminta pembetulan atau pemadaman data peribadi mereka, serta menarik balik persetujuan mereka terhadap pemprosesan data. Untuk melaksanakan hak mereka, pengguna boleh menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang diberikan.

Perubahan dasar

Syarikat :syarikat berhak untuk membuat perubahan pada dasar pemprosesan data peribadi ini. Sebarang perubahan akan disiarkan di halaman ini dengan tarikh berkuat kuasa. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau masalah berkaitan pemprosesan data peribadi di tapak trim-video-online.com, sila hubungi kami menggunakan butiran hubungan yang diberikan. Kami akan cuba memberi anda bantuan dan penjelasan yang diperlukan.